Зареждам...
БЪЛГАРИЯ ИГРАЕ

БЪЛГАРИЯ ИГРАЕ

ОЧАКВАЙТЕ дати и места  за БЪЛГАРИЯ ИГРАЕ през 2020 г.

КУЛИНАРНИ ПРОЕКТИ

КУЛИНАРНИ ПРОЕКТИ


АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

Тук можете да намерите информация за всяко събитие, организирано от БИО МРЕЖА.  Може да разберете как да станете част от събитие, чиято тема ви интересува. Следете внимателно нашите инициативи, проекти, новини и ще забележите, че те могат да променят живота ви. Бъдете по-здрави! Бъдете забележителни личности! Научете как да станете успешни! В тези начинания ще бъдем заедно. Ние сме Ваш партньор! БИО МРЕЖА - Животът е ценен дар.  

СПОРТНИ ПРОЕКТИ

СПОРТНИ ПРОЕКТИ


ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ

ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ


УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ


Био Новини
29 Февруари 2020
Открий ме във фермата - обобщение

В края на януари 2020 година Сдружение Асоциация Биомрежа приключи проект ОТКРИЙ МЕ ВЪВ ФЕРМАТА. Проектът беше разработен за деца настанени в Детски комплекс „Вяра, Надежда и Любов” с. Кичево и е финансиран по Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.009-006-C01. Проектът показа, че със съвременни образователни методи може успешно да се работи и да се обучават деца от мултиетнически общества и такива със социални проблеми.  Работата протече по специално разработената учебната програма. Тя беше разпределена на три етапа с обща продължителност 15 месеца, а имено ФЕРМА В КЛАС; ЛАБОРАТОРИЯ ВЪВ...