Зареждам...
ОТКРИЙ МЕ ВЪВ ФЕРМАТА

ОТКРИЙ МЕ ВЪВ ФЕРМАТА

Асоциация БИОМРЕЖА стартира нов, социално значим проект „ОТКРИЙ МЕ …ВЪВ ФЕРМАТА“   Съвременните образователни методи за обучение на деца със социални проблеми и от мултиетнически общества включват различни игри и учебни практики. При тях чрез двигателна активност и обучения на място се задействат не само ментални, но и биохимични промени, придобиват се умения за самостоятелност и учене, подкрепа за личностно развитие. Постигат се добри резултати когато тези методи се използват неформално, не като част от задължителния учебен процес. Новият проект, по който Асоциация БИОМРЕЖА започна работа през юни предвижда създаване на учебна...

КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК

КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК

Проектът КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество на Евопейския съюз – Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme 2014 – 2020. Средствата по програмата се разпределят според видовете дейности между партньорите: за България – Асоциация БИО МРЕЖА – Поморие, за Турция – Камарата на ресторантите и кафетериите на гр. Кешан.Проектът КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК е създаден, за да открие възможности за кулинарен туризъм, като създаде кулинарни маршрути и обучи представители на бизнеса и публичното управление в това как да използват създадения туристически продукт в своите области и общини. Заедно представители на област...

БЪЛГАРИЯ ИГРАЕ

БЪЛГАРИЯ ИГРАЕ


ЗАСАДЍ В КВАРТАЛА

ЗАСАДЍ В КВАРТАЛА

В началото на юли 2018 г. Сдружение АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА, стартира проект „Засади в квартала”, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” - програма „Младежки проекти – 2018”    Като един от следващите проекти на Сдружението, свързани със здравословния начин на живот, „Засади в квартала“ има за цел да създаде предпоставки за активно участие на младежи в създаването на чиста околна среда. Чрез него ще доведем до „преобразяване“ на запустели и неприветливи участъци в рамките на град Варна (в близост до местата, където нашите деца учат), чрез обработването им и...

ЗАСАДЍ КАПАНА

ЗАСАДЍ КАПАНА

ЗЕЛЕН КОНКУРС на БИО МРЕЖА 2017 по ПРОЕКТ „КАПАНА – КВАРТАЛ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ” НАПРАВЛЕНИЕ „КАПАНА: СЪБИТИЯ И НАМЕСИ В ГРАДСКА СРЕДА” на Фондация „Пловдив 2019“ / Раздел: Градско градинарство Асоциация БИО МРЕЖА обявява К О Н К У Р С „ЗАСАДЍ КАПАНА!”   Този конкурс е вдъхновен от необходимостта да се създадат възможности за артистично озеленяване, чрез отглеждане на растителна храна в градски условия и утвърждаване на творческия квартал „Капана” като пример за успешна промяна в облагородяването на градската среда в Пловдив. Този конкурс има за цел да съдаде демонстрационни артистични и...

ТРАПЕЗАТА НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО

ТРАПЕЗАТА НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО


Био Новини
08 Октомври 2017
Първи кулинарен фестивал в Поморие

Първо издание на Кулинарен фестивал в Поморие по проекта "Кулинарен комшулук" се проведе тази събота в центъра на морския град. Посетителите на фестивала дегустираха специалитети от региона на Бургас и гр. Кешан, област Одрин. По време на събитието присъства кметът на град Поморие и официални лица от управата на гр. Кешан. Представени бяха две книжни издания: Кулинарна книга с рецепти: Какво му туряш, джанъм" и "Гастро-туристическа карта на регионите Бургас и Одрин."